Trainingen

Training "Hulpverlenen aan getraumatiseerde kinderen en hun gezin"

Deze training helpt hulpverleners om met (pleeg)ouders en andere opvoeders naar het gedrag van hun (pleeg-)kind te kijken met een traumabril. Dit vergroot de kans op een stabiele opvoeder-kindrelatie en verkleint de kans op een (nieuwe) uithuisplaatsing.  
Met meer kennis over trauma en de invloed hiervan op gezinssystemen helpt hulpverleners beter inzicht te krijgen in de gezinnen, te kijken naar vermindering van stress en het vergroten van het gevoel van veiligheid in de gezinnen. 


Leeruitkomst na deze training: 

  • Je hebt kennis over trauma, effecten van chronische stress op de ontwikkeling van het brein.
  • Je hebt meer zicht op wat dit dit doet met kinderen en hun gezinnen.
  • Je kunt ouders beter begeleiden in hoe om te gaan met hun getraumatiseerde kind.
  • Je kunt ouders meer inzicht geven in wat hun eigen trauma's voor invloed hebben op hun opvoedstijl
  • Je bent je meer bewust van de invloed van je eigen achtergrond als hulpverlener

Duur: Anderhalve dag.
Uit te breiden met een ervaringsworkshop "Lichaamsgericht werken" van 1,5 uur.

Accreditatie SKJ: 8,5 punten

Op dit moment alleen aangeboden als incompany training.
Je kunt ons mailen voor meer informatie. 

Module Hechting
3 uur durende workshop met theoretische psycho educatie over een gezonde
hechting en de invloed van verstoring in de hechtingsrelatie voor ouder en kind.
Daarnaast veel praktische tips voor contactspel tussen ouder en kind, hiermee
oefenen en de koppeling maken naar eigen praktijk.
Deze module wordt momenteel alleen incompany aangeboden.