Studiedagen

Inspiratiedag Nonverbale werk- en spelvormen
Je wilt graag, op momenten waarop praten niet meer aansluit en/of als de spanning hoog oploopt
bij jouw cliënten, ook non-verbale interventies in kunnen zetten.
Je wilt niet een hele lichaamsgerichte opleiding volgen, maar op allerlei non-verbale manieren
geïnspireerd raken, interventies aangereikt krijgen, die je direct in kan voegen in jouw werk
situatie. En je wilt dit niet zomaar, je wilt ook weten waarom je juist deze interventie op dat
moment in kan zetten.
Dan wil je naar onze Inspiratiedag Non-verbale werk- en spelvormen komen!
Deze dag zit bomvol non-verbale en lichaamsgerichte werk en spelvormen. De werkvormen
komen oa uit de bewegingspedagogiek, theraplay, sensopatisch spel, mindfulness, werken met
de adem en muziek.
Bij elke werkvorm wordt de achterliggende theorie en werkzame onderdelen uitgelegd, je gaat de
werkvorm zelf ervaren en daarna maak je direct de koppeling naar je eigen praktijk.

Studiedag Polyvagaal in simpele taal
De polyvagaal theorie werkt super fijn om stress te verminderen en emoties te
reguleren. Alleen…. het is best een ingewikkeld verhaal over zenuwbanen en
hormonen. Dit gaan we overbrengen in begrijpelijke taal. We doen dit niet alleen
middels theorie, maar vooral ook door allerlei leuke oefeningen, waardoor je aan den
lijve gaat ervaren wat er bedoeld wordt. Op deze dag kan er ook even geproefd
worden aan de methode Samenspel, om een beeld te krijgen van wat deze
interventie vanuit polyvagaal perspectief kan betekenen. Maar ervaring met
lichaamsgericht werken is dus helemaal niet nodig. Na deze dag snap je eindelijk wat
de polyvagaal theorie inhoudt en kun je de inzichten direct toepassen in je werk.

Zelfzorgdag voor professionals
Dat we goed voor onszelf moeten zorgen… en dat daar alles mee begint… het is
zo’n open deur. En we zeggen het natuurlijk steeds tegen onze cliënten. Maar als het
om jezelf gaat is het oh zo moeilijk om dit blijvend aandacht te geven. Dus deze dag
staat in het teken van JOU! Naast dat het een heerlijk verwendagje wordt, waarin we
jullie in de watten willen leggen, gaan we ook echt aan de slag met het structureel
een plek geven van zelfzorg binnen je werk. Dit vanuit de stellige overtuiging dat
jouw eigen staat van zijn, en de mate waarin jij gereguleerd bent, de basis voor alle
groei binnen je sessie is. Hiervoor gaan we contact maken met je idealen, de intentie
waarmee je dit werk wilt doen, waar je vuurtje van gaat branden. We onderzoeken
hoe jij in verbinding kan blijven met jezelf en wat hiervoor nodig is. De bedoeling is
dat je naar huis gaat met een ontspannen en vitaal gevoel, en een plan van aanpak
waar je nog lang de vruchten van plukt.

Spelenderwijs Verbinden en Hechten
Een dag vol theorie over spelen, hechten en het daadwerkelijk spelen komt natuurlijk
ook volop aan bod! Het boek van Micheline Mets is een grote inspiratiebron voor
velen. Wij voelen ons dan ook zeer vereerd dat wij de activiteiten rondom dit boek
mochten overnemen nu Micheline met pensioen is. Deze dag zal worden ingegaan
op de onderste 4 zintuigen vanuit de antroposofische benadering en het belang van
spelen binnen het hechtingsproces. Ook worden jullie getrakteerd op spelvormen die
het boek nèt niet gehaald hebben. Deze dag is voor iedereen die werkt met kinderen
en geïnteresseerd is in hechting en spelenderwijs werken aan emoties en veilig
voelen.

Studiedag Hechting in Beweging ONLINE
Een gezonde hechting: Wat betekent dit?
Hoe je kun afstemmen op je kind en hoe kun je op een speelse manier werken aan
emotieregulatie? Wij gaan kijken welke bewegingsspelvormen dit proces kunnen
bevorderen, waarbij gezamenlijk plezier voorop staat. We zullen theorie behandelen
over de gezonde hechting via de bouwstenen van de hechting. Daarnaast dit vooral
laten zien door middel van filmmateriaal en aan de hand van concrete voorbeelden.
Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling en tijd voor vragen. Je ontvangt na afloop
een 'digitale verrassing'.


Webinar Traumasensitief hulpverlenen en de inzet van spel ONLINE
Twee en half uur word je meegenomen in de basisprincipes van trauma, de
onzichtbare koffer en wat je vervolgens middels bewegingsspel kan doen, ingedeeld
in 3 leeftijdscategorieën: het jonge kind, de basisschool en pubers. Een leuke basis
voor als je eens wil proeven aan ons aanbod.

Verdiepingsdagen NA Sherborne Developmental Movement/Samentijd:


Studiedag: De kracht van Nonverbaal – Aanraking en bewegingsdialoog Pur Sang
Merk je ook dat er in je Sherborne sessie toch nog best veel gepraat wordt?  Merk je
dat taal voor jouw cliënten soms meer een obstakel dan een hulpmiddel is? Ben je
nog wat zoekend Hoe je de taal van het lichaam kan laten spreken, ook vanuit jou als
hulpverlener?


Dan is deze dag iets voor jou!


Als hulpverlener zijn we gewend om veel te praten, uitleg te geven en te bevragen.
En ook cliënten hebben zo hun eigen redenen om veel taal in te zetten: misschien
om hun kwetsbaarheid niet te laten zien, maar wel met jou te willen communiceren.
Soms juist, blijft het stil en kun je verbaal de ingang niet vinden.
Wat nou als we alle verbale taal weghalen?

En enkel gaan luisteren naar De Taal van het Lichaam…..

Deze dag verwelkomen wij twee gastsprekers.
We gaan actief aan de slag met het weglaten van taal, ons daar van bewust worden,
kijken naar het waarom achter de woorden. Vervolgens kunnen we onze gesproken
taal heel specifiek en gericht toe gaan voegen daar waar het ondersteunend is! We
gaan het ervaren, bekijken in beelden en oefenen met eigen beeldmateriaal.
Charlotte Koelen begeleidt ons hierbij. Charlotte is kinderfysiotherapeute, opgeleid in
Sherborne en Samenspel, en specialist sensorische informatieverwerking. Zij werkt
veel met kinderen met ontwikkelingsproblemen binnen scholen en dagopvang.
Daarnaast komt onze zeer gewaardeerde en ervaren Belgische collega Ingrid
Willems ons vertellen en laten ervaren wat de taal van aanraking is, en hoe je dit
sensitief responsief inzet. Ingrid is orthopedagoge, International Course Leader SDM,
VHT/VIB opleider en heeft zeer veel ervaring met het jonge kind en prematuur
geboren baby’s, waarbij zij aanraking mede inzet op weg naar herstel. Zij werkt in
een dagziekenhuis voor kinderpsychiatrie.