Sherborne Samenspel

Eén van de belangrijkste opleidingen die Hechter biedt is Sherborne Samenspel. Dit is een in Nederland ontwikkelde specialisatie van de Sherborne bewegingspedagogiek, die zich specifiek richt op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Binnen deze methode is het niet de Sherborne begeleider die oefeningen met het kind doet, maar de ouders/verzorgers zelf. Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen. Middels Sherborne Samenspel kan het kind alsnog de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen, en op hen te vertrouwen, maar ook de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten, op een gezonde manier.

Door deze overflow aan positieve lichamelijke ervaringen, wordt dat deel van de ontwikkeling dat het kind gemist heeft, zo veel mogelijk gecompenseerd. Er wordt bij het werken met deze behandeling van uit gegaan, dat het mogelijk is om een verstoorde hechtingsontwikkeling (gedeeltelijk) te herstellen. De kracht van de methode ligt hem mede in het feit dat de video als hulpmiddel wordt ingezet. De videobeelden van de sessies worden met de ouders samen terug gekeken en geanalyseerd. De sensitieve responsiviteit van ouders wordt vergroot, doordat zij zich meer bewust worden van hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan. Ouders worden hierdoor co-therapeuten, die zelf thuis met de bewegingsvormen verder aan de slag kunnen.

U kunt alle verdere informatie vinden op onze website: www.sherbornesamenspel.nu