Samentijd

Samentijd is een praktisch, traumasensitief en lichaamsgericht programma voor groepen. Middels actieve spelvormen wordt gewerkt aan een veilig klimaat in de groep, de sociaal-emotionele vaardigheden, emotieregulatie en het zelfvertrouwen.

In deze vorm van groepsgerichte begeleiding via bewegingsspel, staat plezier en verbinding centraal. Lichaamsgericht leren is onze primaire vorm van leren en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

Door de non-verbale insteek en flexibiliteit in de opzet van het programma, is dit programma ook geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking, en kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen.

Dit programma kan als extra zorgactiviteit worden aangeboden aan kleine groepjes kinderen die het nodig hebben. Of voor de gehele groep een vast onderdeel gaan uitmaken van het curriculum op school, of de dagstructuur van de kinderopvang of behandelgroep.

Samentijd kan aangeboden worden door de groepsleider/leerkracht zelf, door de intern begeleider, onderwijsassistent, betrokken behandelaar, gym/dansdocent, of een externe specialist zoals een vaktherapeut verbonden aan of ingehuurd door de school/instelling. 

Samentijd in een notendop:

  • Groepsprogramma met veel ruimte voor insteek op maat
  • Traumasensitief werken
  • Werken aan emotieregulatie
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Sociaal emotionele vaardigheden vergroten
  • Klimaat op de groep verbeteren
  • Leren via bewegings- en contactspel
  • Plezier en verbinding centraal
  • ‘Je bent goed zoals je bent’

Je kunt alle verdere informatie vinden op onze website www.samentijd.nu