Sherborne Bewegingspedagogiek

Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne

“Through my own experience of teaching and observing human movement, I have come to the conclusion that all children have two basic needs: they need to feel at home in their own bodies -and so to gain body mastery- and they need to be able to form relationships.”

Een sterk vertrouwen in het eigen lichaam:

Een kind moet zijn lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Een kind dat zich goed en veilig thuis weet in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving te gaan verkennen. Via eenvoudige bewegingservaringen help je kinderen zich te concentreren en te richten op het eigen lichaam. Je helpt hen te luisteren naar hun lichamelijke sensaties en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf. En van daaruit het vertrouwen om de omringende wereld te leren kennen. Iemand die zich veilig weet, zal de drang voelen om steeds verder op verkenning te gaan.

De mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan:

Het is in relatie tot de ander dat we onze eigen identiteit beter leren kennen en kunnen ontplooien. We groeien naast en met de ander. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in die ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie.

De bewegingspedagogiek

Veronica Sherborne legt duidelijk een relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind: "when you change your way of moving, you change your way of being".

In de Sherborne sessie worden op maat diverse bewegingsspelvormen aangeboden. Dit kan groepsgewijs gebeuren, individueel of met ouder en kind samen. Het accent van de bewegingsvormen kan variëren van een koesterend zorgdragen voor, naar een uitdagen tot initiatieven, samenwerken en afstemmen of het inzetten van de eigenkracht tegenover de ander. Plezier speelt daarbij een wezenlijke rol. De begeleidingsstijl is daarbij sensitief-responsief van karakter.